BLOGLAR

KIRMIZI KALİFORNİYA SOLUCANI VE ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ

Organik Solucan Gübresi Nedir.

Solucan Gübresi (İngilizce:Vermicompost veya Vermicomposting), sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen Organik Gübredir. Solucan Gübresi’nin dünyadaki yaygın ismi Vermicompost, solucan gübresi üretim biçimine de Vermicomposting denir. Solucanlar, toprak altında yaşamını sürdürürken, milyonlarca yıl maruz kaldığı patojenlere karşı güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmuşlardır. Solucanların dışkılarından elde edilen Organik Solucan Gübresi de, sebze, meyve ve bitkinin verimini, dayanıklılığını, kalitesini arttırırken, kök ve kök çevresindeki hastalıklara karşı direnç sağlayan bir organik gübre çeşididir. Solucan gübresi, kırmızı kaliforniya solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelen solucan dışkısıdır. Solucan gübresi, mikrofloralar ve özel solucanların organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu çıkan üründür.

Detay

Neden Organik Solucan Gübresi

Dünyanın gitgide kirlendiği tüm besin maddelerinin içine kimyasal maddelerin karıştığı günümüzde organik tarım ürünlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.Organik ürünlerin gerçekten organik olması besinlerin yetişme sürecinde dahi etki edilmesi gereken bir özelliktir.Besinlerin sulama sularının kaliteli su olması , kullanılan gübrelerin kimyasal içermemesi , ürünlerin yetiştiği toprağın kimyasaldan arınmış olması ve toprak kalitesinin üstün kalite olması , havanın temiz olması vb bir çok kriter ürünlerin organiklik değerini etkileyen özelliklerdendir. Organik besin maddelerine yönelik olan bu talebe bağlı olarak solucan gübresinin de kullanım alanları gün geçtikçe genişlemektedir. Solucan gübresinin en bilinen faydalarından biri ürünlerin yetiştiğı toprağı kimyasaldan arındırmasıdır.Böylelikle toprak doğal florasına yeniden kavuşmakta ve hasat edilen ürünlerin organikliği daimi hale gelmektedir.Solucan gübresinin kullanıldığı bir toprak 5 yıl boyunca doğal florasını koruyacak verimliliğe ulaşmaktadır. Solucan gübresi toprakta yetişen besinlerin köklerini sararak toprakta kimyasalları dışında bulunan zararlılara karşıda korumaktadır. Aynı zamanda köklerde soğuk hava nedeniyle oluşan donmaların önüne geçen solucan gübresi hasat edilen ürünün kalitesini ve miktarını arttıran özelliğe sahiptir.Normal gübre ile elde edilecek hasattan daha fazlasının üretilmesine yardımcı olur. Verimi ortalama %30 oranında arttırdığı görülmüştür. Solucan gübresinde bulunan vitamin mineral ve besinler bir bitkinin yetişme sürecinde ihtiyaç duyduğu bütün maddeleri barındırmaktadır. Toprağın verimliliğini arttıran mikroorganizmalar açısından zengin olan solucan gübresinin tarımda ki bir diğer önemli etkisi ise su tutma özelliğidir.Nemi ve suyu hapseden solucan gübresi bitkinin ihtiyaç duydukça gübredeki suyu emmesini sağlar böylelikle bitki doğru zamanda ve gerektiği kadar su almaktadır. Bu özelliği ile sulamada %40’a varan tasarruf etkisi sunar. Solucan gübresi çeşidi itibari ile toprağın rengini koyulaştırarak toprağın doğal ısısını arttırır. Bu sayede bitki köklerini soğuk havanın yıpratıcı etkisine karşı korur. Hastalıklı bitkileri iyileştirici özelliği bulunur.Mevcut hastalıklı köklere verdiği etki ile hızlı bir yenilenme özelliği sunar.

Detay

Organik Solucan Gübresinin Faydaları

Humusu az olan toprakları iyileştirir, topraktaki faydalı mikroorganizmaları uyarır, Toprağın genel durumunu iyileştirir ve topraktaki organogenetik elemanlarını bitkilerin alabileceği şekile dönüştürür; Organik maddeleri az olan topraklar için organik azotun yüksek oranı büyük önem taşımaktadır, özellikle uzun sure mineral gübrelemeden sonra;Gübre özün içerdiği besleyici elemanlar daha uzun sure için toprakta kalmaktadır, bu da bitkilerce daha iyi alınmalarını sağlar; Hızla suda çözünür ve ziraatta kullanılan tüm ilaç ve gübrelerle uyumludur; Bitkilerin sağlam kök sistemi oluşması için yardımcı olur, bitkilerin stres ve patojenlere karsı dayanıklılığını artırır ve ekolojik temiz ziraat ürünlerinin üretimi için mükemmel bir gübredir. Sebzeler – %30-50 yüksek verim sağlar. – Tohum çimlenmesi enerjisinde %40 oranında artış sağlayarak tohum maliyetini düşürür. – 10-15 gün erken fide oluşumu sağlar. – 10-15 gün erken hasat sağlar. – Ekolojik olması nedeniyle solucan gübresi ile beslenen sebzeler orijinal renk,aroma ve lezzete sahip olur. – Sulu solüsyonları yaprak ve gövdede pestisit görevi görür. Tarla tarımı üzerine etkileri – %40-70 verim artışı sağlar – Yıl boyu toprağın besin maddesi içeriğini korur. – %15-45 yüksek oranda nişasta sentezlenmesini sağlar. Meyve üzerindeki etkileri – Hızlı ve güçlü fidan gelişimi sağlar. – %100 başarılı tansplantasyon(şaşırtma) sağlar. – Meyveler 10-15 gün erken hasat edilir. – Meyvelerin daha büyük, aromalı ve lezzetli olmalarını sağlar. – Meyvelere ekolojik, temiz,kansorejen madde içermeyen yüksek vitamin ve besleyici değerlere sahip özellikler kazandırır. Çim üzerine etkisi – Çok güçlü,dayanıklı olmalarını ve hızlı büyümelerini sağlar. – Çimlerin sararmalarını engeller. – Çimlenme verimini artırarak tohum maliyetini düşürür. * Solucan Gübresinin sebzelerde dikim öncesi sıraya atılması önerilir. Dikim sonrası atılması zorunluluğu durumunda fidenin yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması önerilir. * Solucan Gübresinin ağaçlarda dikim öncesi ve sonraki dönemlerde yaprak iz düşümüne denk gelen toprağa uygulanması önerilir.

Detay

Tarımda Organik Solucan Gübresinin Önemi

Dünyada organik tarım ürünlerinin tercih edilmesi ile beraber kitlesel tarımcılıkta da kullanılmaya başlanan solucan gübresi aynı zamanda kullanıldığı toprakta uzun süreli etki yarattığı için tarımcıların tercihi arasında yer almaktadır.Daha hızlı hasat imkanı sunması tarımcılıkta daha fazla ürün hasat edilmesini kolaylaştırmaktadır.Ortalama her hasat döneminde 20-25 gün kadar erken hasat imkanı sağlayan solucan gübresi tarımda karlılık artışını sağlayan özelliktedir. Hayvansal gübrelere oranla içerdiği humik madde oranı 8 kata kadar daha fazladır. Her türlü tarla, sera bitkileriyle dekoratif ve çiçekli süs bitkilerinde organik gübre olarak toprağın verimini artırmak için kullanılabilir.Bu nedenle tarımsal faaliyetlerde yetiştirilen her ürün için etkili olarak kullanılabilme özelliği bulunur. Kullanım kısıtı ve kullanım zamanı bulunmaz. Diğer gübrelerde olduğu gibi belli dönemlerde uygulanıp sonrasında yada öncesinde tohumlama yapma zorunluluğu bulunmadığından tohum ekiminden , hasata kadar geçen süre içinde istenildiği zaman kullanılabilir ve istenilen etki alınır. Yetişme sürecinin hangi evresinde kullanılırsa kullanılsın istenilen verim ve kalite özelliğini sunacağından tarımsal faaliyetlerde zamandan tasarruf etmeye yardımcıdır. Çözünebilen mineral maddeleri ve nemi diğer gübrelere oranla daha iyi saklar.Bu sayede sulamada %40’a varan azalma sunar. Toprakta ki doğal solucan miktarınıda arttıran solucan gübresi bu solucanlarla bitki köklerinin daha iyi beslenmesine olanak sunmaktadır.Toprağın doğal verimliliği solucan gübresi kullanımı ile artacak ve uzun süreli verimlilik etkisi sağlanabilecektir.

Detay

Humus Maddenin Önemi

Humus Maddenin Önemi Bitkilerin Büyümesi ve Hayatta Kalabilmesi için Anahtar Role Sahip Solucan gübresini diğer organik gübrelerden farklı kılan, solucanlar tarafından salgılanan içeriktir. Toprakta veya herhangi bir organik maddede oluşumu yıllarca sürerken, bu süreç solucanlar tarafından birkaç ay içinde gerçekleştirilmektedir. Humus olmadan bitkilerin büyüyebilmesi ve hayatta kalması mümkün değildir. İçinde yer alan 4 temel faktör bitkileri olumlu yönde geliştirmektedir: 1- Bitkilerin, besinleri topraktan ayrıştırmasını kolaylaştırır. 2- Çözülmemiş mineralleri organik maddeye dönüştürerek, bitkilerin kullanımına hazır hale getirir. 3- Bitki kök gelişimini uyarır. 4- Bitkilerin stresini azaltmaya yardımcı olur. Solucan gübresindek, varlığı, kimyasal gübrelerin bile daha iyi çalışmasını sağlar. Solucan gübresi tarafından izole edilen humik asitler, bitki köklerinin uzamasını ve yanal köklerin oluşumunu belirgin biçimde geliştirir. Solucan gübresi, humus içeriği sayesinde toksin maddeleri, zararlı bakteri ve mantarları topraktan ayıklar ve bitkileri korur. .

Detay

Solucan Gübresi Üretim Sistemleri

SOLCAN TARIM Sürekli akış sistemi vermikompost işleminde kullanılan otomatik bir sistem olup, yetiştirme yöntemleri içerisinde teknolojik ve en pahalı olan sistemdir. Diğer yöntemlere göre insan gücü arka planda kalarak, motor gücü daha ön plandadır. SOLCAN TARIM - SAS sisteminin kurulmasında bir çok aşamalar bulunmaktadır. Sürekli Akış sistemindeki 1.Aşama: Solucanların Yerleştirilmesi SOLCAN TARIM Sürekli Akış Sistemi kurulurken en alt basamağa gazete , karton gibi organik kağıtlar serilmektedir. Bu esnada sistem içerisinde hiç bir boşluk kalmaması gerekir. En altta kalan bölgeye Yatak adı verilen, solucanın kendi organik gübresi kullanımasında bir çok avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlar: 1- Yataklık yayılarak hafifçe bastırılır , bu bastırma işlemi yataklığın kendini sıkmasını ve bir kütle oluşturmasını sağlar. Oluşan kütle gazete parçalandıktan sonra bile sistem içindeki gübreyi tutarak aşağıya bırakmaz. 2- Solucanlar bir yerden taşındıkları için stres altına girmektedirler.Kullanılan yataklık kendi gübreleri olduğu için bu stres koşullarını çok hızlı bir şekilde atlatmakta ve ortama adaptasyonları çabuk olmaktadır. Bunun sonucunda solucanlar hızlı bir şekilde gübre yapmaya devam etmekte verimlilik oldukça artmaktadır. 3- Solucan gübresinin oluşumunda solucanlar kadar mikroorganizmalarında katkısı pek çoktur.Tabana serilen yataklık içerisindeki mikroorganizmalarda solucanlardan sonra çalışmaya başlayarak gübrenin olgunlaşmasını hızlandıracaktır. Yataklık serildikten sonra üstteki 2. tabakaya solucanlar her yere eşit miktarda olacak şekilde yerleştirilir ve üst tarafın düzlemesi yapılır. 3. tabakaya tamamen olgunlaşmış SOLCAN-M Organik Mama dökülür ve düzlemesi yapılır. Ortamın nemi % 80-85ve sıcaklığı 20-25 ˚C ayarlanır ve böylece SOLCAN TARIM SAS - Sürekli akış sistemi kurulmuş olur Sürekli Akış Sistemindeki 2. Aşama: Solucanlara Organik Mama Verilmesi: Solucanlar SOLCAN TARIM-SAS sürekli akış sistemine koyulduktan sonra 1 hafta gözlem yapılır. Ortama adaptasyonları gerçekleştikten ve mamaları bitirdikten sonra ilk 2 ay haftadır bir mama verilir. Burada önemli olan nokta sıcaklık ve nem ayarlarıdır. Bu iki husus kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Solucanlar ilk mama verilmede olduğu gibi gerekli nem ve sıcaklık koşulları altında belirli periyodlarda mama verilir. İlk 2 ay hafta 1 defa mama verilmesi tavsiye edilir. Daha sonra sistem dolana kadar 3 günde bir mama verilir. Süreç bu şekilde sistem tamamen dolana kadar devam etmektedir. Sistem tahmini olarak 6-7 ayda dolmaktadır Sistem tamamen dolduğunda bir sonraki aşama olan otomatik kesime geçilir. Sürekli Akış Sistemindeki 3. Aşama: Otomatik Kesim SOLCAN TARIM - SAS sistemi otomatik kesim işlemi , sistem içerisindeki kesici bıçakların bir motor yardımı ile hareket ettirilmesi sonucu gerçekleşir. En alta koyulan gazete,karton vb. 6 ay içerisinde parçalanarak yok olur. Gübre yeterli nem ile birlikte kendini sistem içinde tutmakta ve aşağıya düşmemektedir. Bıcaklar, sistem boyunca en alttaki olgunlaşmış gübreyi keserek hasat işlemi yapar. Vermikompost işleminde Eisenia foetida kullanılması kesim sırasında büyük avantajlar sağlamaktadır. Eisenia foetida epigeik bir türdür , yüzeyin 10-15 cm derinliğinde yaşamaktadır. Solucanların üst kısımda yaşamlarını devam ettirmesi kesim sırasında solucanlara hiç bir zarar vermemektedir. En iyi gübre üretimi SOLCAN TARIM - SAS sürekli akış sisteminde elde edilir. SOLCAN TARIM - SÜREKLİ AKIŞ SİSTEMLERİ

Detay

Solucan Gübresinin Bitki Besleme Amaçlı Kullanımı

Özellikle ticari bitkiler ve tarımsal ürünlere sadece %5 solucan gübresi takviyesi yapılması bile bariz bir şekilde iyileşme ve verim artışı sağlamıştır. Ayrıca solucan gübresi uygulanan soğanlı süs bitkilerinin çok daha kısa sürede çiçeklendiği tespit edilmiştir. Lahana üzerinde yapılan bir çalışmada hasat vaktine kadar solucan gübresi uygulanmış olan toprak üzerinde yetiştirilen ürünlerin, diğerlerine oranla çok daha hızlı büyüme ve olgunlaşma gösterdiği, aynı zamanda verimin belirgin bir şekilde arttığı gözlenmiştir. Solucan gübresinin bitkiler üzerindeki etkisini test etmek amacıyla yapılan çalışmalara burada daha pek çok örnek verebiliriz. Kısaca, solucan gübresi günümüze kadar yüzlerce bitki üzerinde pek çok kez denenmiş ve her seferinde sonuçlar diğer tüm organik veya kimyasal gübrelere oranla çok daha iyileştirici çıkmıştır. Solucan gübresi uygulanan ticari bitkilerde verim artışı bitki cinsine göre değişmekle birlikte ortalama olarak en az %30 artmıştır. Ayrıca %100 organik olan solucan gübresi aşırı su tutma kapasitesi sayesinde, bitkileri sulama aşamasında %40 oranında tasarruf sağlamış ve toprağın sürekli nemli kalmasına yardımcı olmuştur.

Detay

Solucan Gübresinin Tarım ve Toprak Üzerine Etkileri

Tamamen organik bir yapıya sahip olan solucan gübresi, toprağın doğal dengesi korumakla kalmaz aynı zamanda bitkilerin daha sağlıklı ve verimli olması için gereken tüm şartları sağlar.Kırmızı Kaliforniya solucanı dışkısından elde edilen solucan gübresi ile yapılan bilimsel denemeler bitki köklerinin daha sağlıklı ve hızlı geliştiğini, elde edilen ürünlerin verim ve kalitesinin önemli ölçüde arttığını ayrıca ürünlerin doğal aramasının çok daha zengin olduğunu göstermektedir. Solucan gübresi kullanılarak yapılan bilimsel denemeler bitkilerin çeşitlerine göre değişmekle birlikte ortalama olarak verim üzerinde %30 ile %70 oranında artış ve bitkisel hastalıklarda önemli ölçüde azalma olduğunu göstermektedir.

Detay

Neden Organik Solucan Gübresi

Dünyanın gitgide kirlendiği tüm besin maddelerinin içine kimyasal maddelerin karıştığı günümüzde organik tarım ürünlerinin önemi gün geçtikçe artmaktadır.Organik ürünlerin gerçekten organik olması besinlerin yetişme sürecinde dahi etki edilmesi gereken bir özelliktir.Besinlerin sulama sularının kaliteli su olması , kullanılan gübrelerin kimyasal içermemesi , ürünlerin yetiştiği toprağın kimyasaldan arınmış olması ve toprak kalitesinin üstün kalite olması , havanın temiz olması vb bir çok kriter ürünlerin organiklik değerini etkileyen özelliklerdendir. Organik besin maddelerine yönelik olan bu talebe bağlı olarak solucan gübresinin de kullanım alanları gün geçtikçe genişlemektedir. Solucan gübresinin en bilinen faydalarından biri ürünlerin yetiştiğı toprağı kimyasaldan arındırmasıdır.Böylelikle toprak doğal florasına yeniden kavuşmakta ve hasat edilen ürünlerin organikliği daimi hale gelmektedir.Solucan gübresinin kullanıldığı bir toprak 5 yıl boyunca doğal florasını koruyacak verimliliğe ulaşmaktadır. Solucan gübresi toprakta yetişen besinlerin köklerini sararak toprakta kimyasalları dışında bulunan zararlılara karşıda korumaktadır. Aynı zamanda köklerde soğuk hava nedeniyle oluşan donmaların önüne geçen solucan gübresi hasat edilen ürünün kalitesini ve miktarını arttıran özelliğe sahiptir.Normal gübre ile elde edilecek hasattan daha fazlasının üretilmesine yardımcı olur. Verimi ortalama %30 oranında arttırdığı görülmüştür. Solucan gübresinde bulunan vitamin mineral ve besinler bir bitkinin yetişme sürecinde ihtiyaç duyduğu bütün maddeleri barındırmaktadır. Toprağın verimliliğini arttıran mikroorganizmalar açısından zengin olan solucan gübresinin tarımda ki bir diğer önemli etkisi ise su tutma özelliğidir.Nemi ve suyu hapseden solucan gübresi bitkinin ihtiyaç duydukça gübredeki suyu emmesini sağlar böylelikle bitki doğru zamanda ve gerektiği kadar su almaktadır. Bu özelliği ile sulamada %40’a varan tasarruf etkisi sunar. Solucan gübresi çeşidi itibari ile toprağın rengini koyulaştırarak toprağın doğal ısısını arttırır. Bu sayede bitki köklerini soğuk havanın yıpratıcı etkisine karşı korur. Hastalıklı bitkileri iyileştirici özelliği bulunur.Mevcut hastalıklı köklere verdiği etki ile hızlı bir yenilenme özelliği sunar.

Detay